Zmiany w ustawie – egzekucja alimentacyjna

Zmiany w ustawie – egzekucja alimentacyjna

Pod koniec czerwca zasugerowano projekt nowelizacji regulacji dotyczący egzekucji alimentacyjnej. Nowelizacja zakłada usprawnienie procedur administracyjnych w jak największym stopniu, a także skuteczniejsze ściąganie należności od dłużników alimentacyjnych do budżetu państwa. Do tej pory należności mogły być ściągane przez komorników sądowych bądź przez naczelników urzędu skarbowego.

Komornicy sądowi wykazywali jednakże większą skuteczność egzekwowania należności do budżetu państwa, a naczelnicy urzędów finansowych w większości generowali wyłącznie koszty związane z obsługą. Zatem także nowelizacja zakłada przekazanie możliwości egzekucji właśnie ze strony komorników sądowych. Jednocześnie wpisana ma zostać regulacja, która zakłada pomoc osobom, które straciły sposobność uzyskiwania alimentów z powodu śmierci rodzica.

Tags:
,