Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność?

Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność?

W przypadku gdy pacjent jest pewny, że lekarz uchylił się od swoich obowiązków i oskarża go o błąd w sztuce lekarskiej adwokat pokrzywdzonego powinien wnieść pozew w wydziale cywilnym sądu powszechnego odpowiedniego ze względu na miejsce umieszczenia placówki medycznej, w której pacjent był leczony oraz w Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Kodeks cywilny w art. 445 § 1 zdecydowanie eksponuje, że specjalista z którego winy wystąpi obrażenie ciała czy wywołanie rozstroju zdrowia lub w przypadku postawienia przez lekarza błędnej diagnozy, co spowodowało opóźnienie odpowiedniego leczenia i rozwój choroby czy złego leczenia, dokonania zabiegu operacyjnego, zastosowania leków albo produktów medycznych w wyniku których chory zaznał uszczerbku na zdrowiu, naruszenia ciała lub umarł, odpowiada nie tylko za potencjalne przestępstwo lecz również na płaszczyźnie cywilnej oraz zawodowej. Pokrzywdzony pacjent ma prawo do zadośćuczynienia, sąd może przyznać poszkodowanemu pacjentowi optymalną sumę tytułem zadośćuczynienia finansowego za przeżytą krzywdę.

 

Tags:
,