Ubezpiecz się – możesz wiele zyskać

Ubezpiecz się – możesz wiele zyskać

Ubezpieczenia majątkowe z jednej strony zabezpieczają nas przed kosztami zniszczenia albo straty majątku, z drugiej strony zabezpieczają interesy osób, które mogą zostać poszkodowane na skutek losowego zdarzenia. Ubezpieczenia majątkowe to np. ubezpieczenia mienia.

Polisa chroni przed finansowymi skutkami zniszczenia lub straty majątku, w przypadku wypadku bądź działania żywiołu. Dla firm towarzystwa stworzyły ofertę w zakresie ubezpieczenia kradzieży oraz dewastacji, ubezpieczenia elektroniki, odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności, odpowiedzialności zawodowej obowiązkowej (w przypadku m.in medyków, doradców podatkowych, pośredników nieruchomości) czy ubezpieczenia maszyn od usterek.