Co zawiera mapa do celeów projektowych?

Co zawiera mapa do celeów projektowych?

Pragnąc otrzymać zezwolenie na budowę domu na naszej nieruchomości musimy oddać wraz z wymaganą dokumentację mapę do celów projektowych. Taki typ mapy jest opracowywany przez geodetę z należytymi uprawnieniami.

Mapa do celów projektowych to nic innego jak opracowanie kartograficzne, które powstaje w oparciu o zaktualizowaną mapę zasadniczą.

Zawiera ona także informacje o granicach terenów, które mają różne przeznaczenie bądź położenie obiektów. Aktualizacja mapy zasadniczej musi być zgłoszona do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Tylko wtedy geodeta może rozpocząć pomiary i stworzyć mapę do celów projektowych. W umowie z geodetą należy zaznaczyć ilość koniecznych kopii, a dodatkowo format w jakim ma być dokonana mapa . Czas przeprowadzenia takiej usługi nie jest długi bo trwa 2-6 tygodni, w zależności wielkości działki oraz liczby potrzebnych kopii. Warto także podkreślić, że na termin realizacji ma wpływ dodatkowo praca samego Ośrodka Dokumentacji, na którą geodeta nie ma wpływu.

Tags:
,