Kto prowadzi dziennik budowy?

Kto prowadzi dziennik budowy?

Na każdej budowie musi znaleźć się jeden obowiązujący dokument, nad którym opiekę ma kierownik robót budowlanych. Mowa o dzienniku budowy.

Do niego rejestrowane są wszystkie spełnione roboty przez uprawnione do tego jednostki. Choć to kierownik nadzoruje dziennik i dokonuje najważniejszych wpisów, mogą w nim publikować swoje uwagi osoby takie jak: inspektor nadzoru budowlanego, geodeta, projektant, a ponadto pracownicy urzędów kontroli.

Dziennik wydawany jest na wniosek inwestora najpóźniej 3 dni od daty wydania ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę. Jego wydanie jest odpłatne , a cena zależy od objętości dziennika. Im większa inwestycja, tym dziennik musi być obszerniejszy. Należy pamiętać, że dziennik jest zgodny z prawem budowlanym tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest wydany przez uprawniony organ. W tym przypadku jest to organ administracji architektoniczno-budowlanej . Ponadto warto mieć na uwadze, iż brak dziennika może skutkować nałożeniem dużej kary pieniężnej, a niedbałość jego prowadzenia naraża kierownika budowy na odpowiedzialność zawodową.

Tags:
,